Our Team


Sneha Chaudhary

Nikita Chaudhary

Sandip Chaudhary

Aashutosh Ray

Mona Agrawal

Ramu Gupta

Srijana Jaiswal

Raj Shrestha

Members

Nisha Yadav

Anuradha Rauniyar

Shakshi Jaiswal

Hamid Mikrani

Amrit Raut

Ramnath Goswami

Grishma Thakuri

Shubam Srivastav

Siwani Jaiswal

Chahat Arora

Pooja Yadav

Pappu Ray

Raju Gupta

Lalit Mandal

Dr Manoj Yadav

Sujata Jaiswal

Asha Mahato

Rowin Jaiswal

Anisha Jaiswal

Aashish Sonu

Abhisekh Jha

Prem Raut

Parvendra Yadav

Raja Yadav

Bibek Yadav

Bikram Goswami

Chandan Thakur

Imam Husain

Binita Dhakal

Dilip Patel

Pintu Thakur

Nikash Yadav

Prakash Paswan

Bishal Mahato

Sushil Yadav

Dinanath Sah

Shreeram Sah

Sudhir Pandit

Tribhuwan Thakur

Rubi Jaiswal

Rahul Yadav

Keshari Sah

Dipesh Yadav

Dipak Rajak

Rangila Raut